AKTUALNI ROZPIS - rozdělení do oddílů a tréninků od září 2019 najdete ve složce NÁŠ TÝM

Informace o nás

Oddíl plavání TJ Lokomotiva Česká Lípa byl založen 31.12.2010 na základě požadavků rodičů a dětí, které do té doby plavaly v zájmovém kroužku plavání při DDM Libertin v České Lípě.Tyto děti, po několika letech účasti v kroužku, dosáhly dovednosti a zkušenosti, které chtěly zúročit i v plaveckých soutěžích.

Pravidelně se účastníme plaveckých závodů v Severočeské oblasti, ale i ostatních krajích. Po dosažení požadovaného věku 10ti let se naši členové účastní republikových soutěží, kde získávají cenná umístění mezi nejlepšími plavci a stávají na stupních vítězů

Pod vedením zkušených trenérů získávají děti nejenom plavecké dovednosti a sportovní návyky, ale i charakterové vlastnosti jako jsou zdravá soutěživost, cílevědomost, vytrvalost a přátelství.