ŽIVOT VE VODĚ ZVLÁDÁME V POHODĚ !

Oddíl plavání TJ Lokomotiva Česká Lípa byl založen 31.12.2010 na základě požadavků rodičů a dětí, které do té doby plavaly v zájmovém kroužku plavání při DDM Libertin v České Lípě.

Tyto děti, po několika letech účasti v kroužku, dosáhly dovednosti a zkušenosti, které chtěly zúročit i v plaveckých soutěžích.

V současné době se pravidelně zúčastňujeme plaveckých závodů v Severočeské oblasti ale i ostatních krajích.

Po dosažení požadované kvalifikace a věku 10ti let se naši nejlepší plavci účastní i republikových soutěží a pravidelně se umisťují na předních místech.

Pod vedením zkušených trenérů získávají děti nejenom plavecké dovednosti a sportovní návyky, ale i charakterové vlastnosti jako jsou zdravá soutěživost, cílevědomost, vytrvalost a přátelství.